• :
 • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 • Hồ Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917101314
  • Email:
   minhhb.qh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985609156
  • Email:
   hungtm.qh@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0962607778
  • Email:
   daott.qh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973279789
  • Email:
   tuanna.qh@nghean.edu.vn
 • Trịnh Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979057657
  • Email:
   thuytt.qh@nghean.edu.vn
 • Hoàng Minh Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984887625
  • Email:
   huehm.qh@nghean.edu.vn
 • Đào Việt Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0943878788
  • Email:
   longdv.qh@nghean.edu.vn
 • Lê Văn Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942544666
  • Email:
   khanglv.qh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0961285888
  • Email:
   toannv.qh@nghean.edu.vn
 • Đặng Thái Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918010885
  • Email:
   huongdt.qh@nghean.edu.vn
 • Hà Thị Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914488828
  • Email:
   hoahtt.qh@nghean.edu.vn
 • Hoàng Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0817177666
  • Email:
   hoaihtt.qh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Soa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0374567149
  • Email:
   soant.qh@nghean.edu.vn