• :
  • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN*********PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHÁp dụng từ năm học 2011 - 2012 (Tài liệu lưu hành nội bộ)MÔN HÓA HỌCƠCẤP TRUNG HỌC CƠ SỞHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH1. Nội dung dạy họca, Phân phối chương trình được áp dụng trong ...
Tài nguyên