• :
 • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 • Phßng Gi¸o dôc §µo t¹o Quú Hîp Tr­êng TiÓu häc Ch©u §×nh Thêi khãa biÓu - N¨m häc 2011- 2012 ( Thùc hiÖn tõ ...
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công ...
 • TUẦN 10BÀI 1 AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM. KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG PHỐI / YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức - HS nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ, đi xe đạp trên đường. - HS nhận biết những nguy hiểm thường ...
 • Saturday, August 13th, 2011.Period 1 - RevisionSupply the correct verb form.At the moment he (study) animal’s life.Last year he (go) to America to do his research on animals.I think he (go) there again this summer.My mother is a housewife. She ...
 • Period 26 Planning:8/11/2010Teaching:10/11/2010Written test A.Objective: By the end of the lesson, ...
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Quỳ Hợp Trường tiểu học Châu Đình Thứ….ngày….tháng 10 năm 2010 ...
 • TUAÀN 17 Thửự ...... ngaứy ........... thaựng ............naờm 200Baứi aờt- aõtI) Muùc tieõu :-HS ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc :aờt ,aõt ,rửỷa maởt , ủaỏu vaọt .-ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ : ủoõi maột ,baột tay ,maọt ong ,thaọt thaứ vaứ caõu ửựng ...
 • Tuần 16Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009Tiết 1: ToánLuyện tập: phép trừ trong phạm vi 10I. Mục tiêu:- Củng cố lại kiến thức đã học về phép trừ trong phạm vi 10- Vận dụng làm bài tập vở Bài tập Toán và 1 số bài tập khác.II. Các hoạt động dạy học ...
 • Thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2009Tiết 3, 4: Học vần:định tổ chức (Tiết 1,2)A. Mục tiêu: - Đề ra một số quy chế của lớp trong tiết học. - Hướng dẫn các em thực hiện một số quy định trong tiết học cầm làm. - Tạo hứng thú học tập cho các em.B. Đồ dùng ...
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 6năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO V/v: Ban hành Luật Cầu lồng Quốc tế BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO - Căn cứ ...
 • phòng giáo dục & đào tạo quỳ hợptrường trung học cơ sở hạ sơnđề tài sáng kiến kinh nghiệmbộ môn : thể dụcđề tài :“Lựa chọn một số bài tập phát triển tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 80m nam điền kinh”nhóm tác giả:Trần duy thànhvi thị châu ...
 • Môn: Tiếng việt( ôn) Tên bài : Danh từ Lớp dạy:4E GV giảng: Nguyễn Thị ThuýI/ Mục tiêu bài dạy:-Kiến thức: Học sinh cần hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật( ...
Tài nguyên