• :
  • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN*********PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMÔN VẬT LÝ – THCS(Áp dụng từ năm học 2011 – 2012)Tài liệu lưu hành nội bộA. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHCỦA BỘ GD&ĐT***1. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giáa) ...
Tài nguyên