• :
  • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
  • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường tiểu học số 1 Châu Quang BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 1Môn Tiếng Việt – Lớp 1Thời gian : 40 phút(không kể thời gian giao đề)Họ và tên:……………………….. Lớp:1.. Trường Tiểu học số 1 Châu Quang1. (6 điểm)GV cho mỗi HS ...
  • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường tiểu học số 1 Châu Quang KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: TOÁN – LỚP 5Thời gian: 40 phút (không kể thời gian chép đề)Họ và tên: …….………………………… Lớp: 5 …. Bài 1: (3 điểm) Khoanh vào ...
Tài nguyên