• Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009Họ và tên : ………………………………................ Kiểm tra : Môn ToánLớp: 1AĐiểm: ……………................ ...
  • Thứ ….. ngày …. tháng….. năm 200…Họ và tên :…………………………….. kiểm tra định kì lần 1Lớp:…………… ……….. Môn : Khoa ...
  • Thứ …..ngày….. tháng…..năm 2009Họ và tên: ……..………………….……..………………….. . kiểm tra định kì giữa học kì IILớp : ……..………………….. Môn: tiếng việt lớp 4( Thời gian 60 phút , không kể thời gian đọc ...
  • Thứ ….. ngày …. tháng….. năm 200…Họ và tên :…………………………….. kiểm tra định kì lần 2Lớp:…………… ……….. Môn : Lịch sử lớp ...
  • Thứ ….. ngày ….. tháng….. năm 200….. Họ và tên :……………………………………………….. kiểm tra định kì lần 1Lớp:……………………………………… Môn : Lịch ...
  • Phòng GD&ĐT quỳ hợp cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường Tiểu học Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBiểu điểm xếp loại thi đuacác trường học năm học 2008 – 2009Khối trung học cơ sở và tiểu họcTTTiêu chí đánh giá và mức ...
  • I. Đặc điểm tình hình:1. Thuận lợi: 2. Khó khăn: III. Chỉ tiêu toàn diện cuối năm:II. Nhiệm ...
  • Kế hoạch cá nhânNăm học 2008 – 2009- Năm học 2008 – 2009 là năm thứ 3, tiếp tục cùng với nhà trường quán triệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ X.Thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ...
  • Thứ ….. ngày …. tháng….. năm 200…Họ và tên :…………………………….. kiểm tra định kì lần 2Lớp:…………… ……….. Môn : Lịch sử lớp ...
Tài nguyên