• Bài Thi học sinh giỏi - Năm học 2011 - 2012Môn: Toán - Lớp 5 ( thời gian làm bài 75 phút) Họ và tên..................................................... Số báo danh............ Học sinh lớp:.......5D.......... ...
  • Phòng GD&ĐT Quỳ Hợp MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA Môn toánTrườn g TH CHÂU CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5 - năm học 2011 – 2012Chủ đề cơ bảnNhận biếtThông hiểuVận ...
Tài nguyên