• :
  • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I. ĐỊA LÍ 81. Xác định mục tiêu kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về Châu Á ( ...
  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ 91. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA:- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học 2 nội dung là: Đông Nam Bộ (4 tiết) và Đồng bằng sông Cửu Long (3 ...
  • SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ ANKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCSNĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: ĐỊA LÍ - BẢNG AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1 (3,5 điểm). Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu dân ...
Tài nguyên