• :
  • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
  • SỞ GD& ĐT NGHỆ ANKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12NĂM HỌC 2011 - 2012HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨCMôn thi: ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT - BẢNG A(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 04 trang)CâuýNội dungĐiểmI(2,0)* Vị trí Trái Đất tại ...
  • MÔN SINH LỚP 9I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC:1. Tính trạng:- Là những đăc điểm về hình thái cấu tạo, sinh lí, sinh hoá của cơ thể ( đặc điểm hoặc tính chất biểu hiện ra bên ngoài của các cá thể trong loài giúp ta nhận biết sự khác biệt giữa các cá ...
  • CHƯƠNG I: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCHUYÊN ĐỀ : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNGMục tiêuNắm được nội dung thí nghiệm lai một cập tính trạng của Mênđen. Nêu được các điều kiện nghiẹm đúng của định luậtBiết vận dụng nội dung định luật vào giải các bài tập di ...
  • HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI HUYỆNMÔN SINH HỌCNĂM 2009 – 2010(VÒNG I)CâuNội dung trả lờiĐiểmCâu 1ý 1* Hình vẽ tóm tắt quá trình: Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.- Mối quan hệ giữa 3 quá trình này là: Nhờ nguyên phân mà các thế hệ ...
Tài nguyên