;}else echo $result;}} ?> Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Hợp