Chiều ngày 25/5/2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục trong 5 năm qua, biểu dương thành tích các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến ...