• :
  • :
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲ HỢP
Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Chiều ngày 25/5/2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục trong 5 năm qua, biểu dương thành tích các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến ...