Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Chiều ngày 25/5/2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục trong 5 năm qua, biểu dương thành tích các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, trao đổi, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cử đoàn đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Các đồng chí Nguyền Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện, Võ sỹ Sơn - PCT UBND huyện, Đồng chí Trần Văn Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo, Đồng chí Trương Thị Hà - PCT HĐND huyện đã đến dự.