Văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020