Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong chương trình “Kết nối triệu trái tim”