CHUNG KẾT ALOENGLISH 2020 | Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng 300 TRIỆU?